تبریک! ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.

«توجه مهم درباره حضور در وبینار رنگ کاری چوب»

وبینار مهارت های رنگ کاری چوب وودیانو و آیچوب چهارشنبه ساعت 17 تا 19 در سایت ایسمینار برگزار می شود. به زودی یک کانال واتساپی ساخته می شود و در آن اطلاعات مربوط به دسترسی و حضور در وبینار چهارشنبه قرار می گیرد. وبینار از طریق سایت ایسمینار (پلتفرم آنلاین برگزاری وبینار) و سایت اسکای روم برگزار می شود. آموزش های تکمیلی مربوط به حضور در وبینار را در همین کانال به اطلاع تان می رسانیم. لطفا پیگیر آموزش ها باشید تا در زمان برگزاری وبینار بدون مشکل از محتویات این سمینار آنلاین استفاده نمایید. با تشکر از همراهی شما🌹🌹